Pracownicy z Indii - agencja pracy

Rekrutacja międzynarodowych pracowników, w tym rekrutacja pracowników z Indii, za pośrednictwem agencji pracy staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. W Polsce, ze względu na różnorodne umiejętności i doświadczenie pracowników z Indii w różnych branżach, znacznie wzrosło zapotrzebowanie na ich usługi. 

Rekrutacja pracowników z Indii przez polskie firmy wiąże się (podobnie jak rekrutacja zagranicznych pracowników) z pewnymi wyzwaniami. Wynikają one nie tylko z różnic kulturowych, ale również skomplikowanych procedur związanych z migracją zarobkową.

Sprawdź również: pracownicy z Azji

Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

+48 883 345 077

Folder

Współpraca krok po kroku z PRF Work. Pobierz folder i dowiedz się więcej. 

Rekrutacja pracowników z Indii – legalizacja 

Zanim pracownik z Indii zostanie zatrudniony w Polsce konieczne jest uzyskanie przez niego zezwolenia na pracę wydanego przez właściwego wojewodę.  Wszystkimi formalnościami zajmuje się nasza agencja pracy PRF work.

Wniosek i koszty

Wniosek o wydanie zezwolenia składa się z dwóch kluczowych elementów: formularza i niezbędnych dokumentów. 

Wraz z wnioskiem pracodawca powinien uiścić opłatę skarbową w wysokości:

 • 50,00 złotych (pracownik z Indii będzie zatrudniony na okres do 3 miesięcy);
 • 100,00 złotych (okres zatrudnienia będzie dłuższy niż 3 miesiące);
 • 200,00 złotych (dot. pracodawcy zagranicznego, który w ramach usługi eksportowej deleguje swojego pracownika do Polski). 

Zezwolenie 

Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na pracę w Polsce właściwe organy po rozpoznaniu sprawy wydają stosowne pozwolenie. 

W dokumencie określone zostaną:

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca (firma zatrudniająca), 
 • stanowisko lub rodzaj wykonywanej przez pracownika z Indii pracy, 
 • najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymać na danym stanowisku pracy, 
 • wymiar czasu pracy, 
 • okres ważności zezwolenia.

Pracownicy z Indii w Polsce – wyzwania pracodawców

Podczas rekrutacji indyjskich pracowników w Polsce pracodawcy stają przed kilkoma wyzwaniami. Bariery językowe, różnice w praktykach pracy i dostosowanie się do nowego środowiska kulturowego mogą mieć wpływ na skuteczną komunikację i integrację pracowników z nową załogą.

Z tego powodu, zdaniem ekspertów, pracodawcy zatrudniający pracowników z Indii powinni inwestować w programy szkoleń językowych, informować na temat powstałych różnic kulturowych. To ułatwi nie tylko efektywniejszą współpracę, ale i synergię wśród pracowników.

Pracodawca zatrudniający pracownika z Indii powinien: 

 • zapewnić mu kompleksowe wsparcie, 
 • zapewnić mu pomoc w zakresie zakwaterowania, 
 • zapewnić mu pomóc w zakresie opieki zdrowotnej, 
 • zadbać o integrację społeczną pracowników z Indii z polskimi pracownikami.

Pracownicy z Indii w Polsce – wyzwania stojące przed pracownikami

Nie można zaprzeczyć, że pracownicy z Indii przenoszący się do Polski stają przed dużymi wyzwaniami. Muszą nie tylko dostosować się do nowego języka, kultury pracy, ale również do obcego im dotąd stylu życia. Jednak są pracowici i pogodni a przy tym tańsi niż pracownicy z Polski czy wschodu. 

Rekrutacja pracowników z Indii – podsumowanie

Rekrutacja pracowników z Indii w Polsce wymaga przez pracodawcę lub agencję pośrednictwa pracy starannego rozważenia kwestii kulturowych, prawnych i praktycznych. Przyjmując skuteczne praktyki rekrutacyjne i oferując kompleksowe wsparcie, firmy mogą przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych indyjskich specjalistów. To przyczyni się zarówno do ich własnego rozwoju, jak i rozwoju polskiej siły roboczej.